Glasskunst

I større glassarbeider kreves en annen teknikk enn ved smykker. Også her skjæres alt for hånd i ønsket fasong. Tykkelsen og arealet på glassarbeidene varierer, og dermed også tidene det tar å smelte det hele.

Mye av hemmeligheten bak et vellykket glassarbeid ligger i temperaturkurvene. Når ønsket design og farger er skjært til og lagt på glassplate, varmes det hele opp (fusing). Her legger jeg inn flere etapper på vei mot toppunktet. Det samme skjer under avkjøling (avspenning). Går ting for fort her, oppstår spenning i glasset og det sprekker. Etappene som blir lagt inn er ikke uvesentlig eller tilfeldig valgt. Kunnskapen om hvordan glasset er sammensatt og oppfører seg under temperatursvingninger er god å ha.

Selv er jeg selvlært, og har dermed gått veien om alle mulige feil som går an å gjøre. Fremdeles lærer jeg. Særlig når nye ting skal utprøves, dukker uante muligheter opp.

Glasswork

Larger pieces of glass art require a slightly different technique from that of glass jewellery. Although the glass pieces are still cut and assembled by hand, the thickness and size of the glass require longer time to melt together. Functional pieces normally require two or more separate firings, one to fuse the glass and a second to shape it.